Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę.

Informacija

Jonavos autobusų informacija

Korupcijos prevencija

KORUPCIJOS PREVENCIJA

Uždaroji akcinė bendrovė "Jonavos autobusai" patvirtino korupcijos prevencijos programą, korupcijos prevencijos planą, korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo aprašą bei darbuotojų etikos kodeksą (peržiūrėti galite parsisiuntę straipsnio apačioje esančius failus).

Įstaigoje atsakingu asmeniu už korupcijos prevenciją ir kontrolę paskirtas Janina Sakalauskienė, (8 349) 52507. Korupcijos prevencijos klausimais galite kreiptis el. paštu: info@jonavosautobusai.lt .

Pageidautina, kad rašydami nurodytumėte asmens, kurio veiksmus skundžiate vardą, pavardę, pareigas ir skundžiamus veiksmus, kuriuos manote esant korupcinio pobūdžio. Taip pat prašome nurodyti savo vardą, pavardę bei adresą, kuriuo galėtume pateikti atsakymą. Mes užtikriname asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Visa gaunama informacija naudojama tik korupcijos prevencijos UAB "Jonavos autobusai" tikslais.

APIE KORUPCIJĄ

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo. Korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę.

Pagrindiniai korupcijos prevencijos uždaviniai:

 • atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti;
 • atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo;
 • užtikrinti realų ir veiksmingą korupcijos prevencijos teisinį reguliavimą;
 • teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą;
 • įtraukti į korupcijos prevenciją gyventojus, visuomenines organizacijas;
 • skatinti skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą.

Korupcijos prevencijos uždaviniai sprendžiami taikant korupcijos prevencijos priemones.

Korupcijos prevencijos priemonės:

 • korupcijos rizikos analizė;
 • kovos su korupcija programos;
 • teisės aktuose įtvirtinto ar teisės aktų projektuose numatomo teisinio reguliavimo poveikio korupcijos mastui vertinimas (teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas);
 • informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje, pateikimas;
 • informacijos pateikimas valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams;
 • visuomenės švietimas ir informavimas;
 • nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas;
 • įstatymų nustatytos kitos korupcijos prevencijos priemonės.

Bet kuriuo atveju, jeigu susiduriate su korupcija, visada kreipkitės į Specialiųjų tyrimų tarnybą adresu:

Valstybės biudžetinė įstaiga Specialiųjų tyrimų tarnyba, A. Jakšto g. 6, 01105 Vilnius

 (8 706) 63 335 (8 706) 63 307 dokumentai@stt.lt

Taip pat rekomenduojame apsilankyti Specialiųjų tyrimų tarnybos puslapyje: WWW.STT.LT

Pranešimai priimami:

„Karštąja linija" visą parą  (8 5) 266 3333

Faksu visą parą  (8 706) 63 307

 pranesk@stt.lt

Jeigu iš Jūsų prašė pakišos, jeigu be teisėto pagrindo mokėjote darbuotojui ar kita forma susidūrėte su korupcija, paskambinkite nemokamu telefonu 8 800 66 004 ir sekite nurodymus. Jūsų skambutis – anonimiškas, jokių asmens duomenų pateikti nereikia. Jeigu Jums skambinant kovos su korupcija specialistai negalės atsiliepti, Jūsų pranešimas bus įrašytas. Visa gauta informacija bus atidžiai įvertinta ir pateikta atitinkamai kovos su korupcija institucijai.

BAUDŽIAMASIS PERSEKIOJIMAS

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba vykdo baudžiamąjį persekiojimą, greitai, išsamiai ir teisėtai atskleidžia Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas: kyšininkavimą (225 str.), tarpininko kyšininkavimą (226 str.), papirkimą (227 str.), piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (228 str.), tarnybos pareigų neatlikimą (229 str.) ir kitas STT įstatymo 2 straipsnio antroje dalyje įvardytas nusikalstamas veikas, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Vykdydami ikiteisminius tyrimus, kurių metu atskleidžiamos ir išaiškinamos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos (kyšininkavimas, papirkimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi ir kt.), STT pareigūnai griežtai vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, STT įstatymu ir statutu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso ir baudžiamojo proceso kodekso nuostatomis, Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymu, tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais.

Priedai